Tin Tức

Trồng Cây Xanh ở Hà Nội

Trồng cây xanh trong đô thị không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và hệ sinh thái mà còn tạo ra không gian xanh, cảnh quan và mỹ quan cho thành phố. Hệ thống cây xanh trên các tuyến đường, phố, khu đô thị, công viên và vườn hoa ở Hà Nội đã được cải thiện đáng kể. Việc lựa chọn các loại cây trồng mới phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu, chất lượng cây trồng được đảm bảo và việc chăm sóc, cắt tỉa được thực hiện thường xuyên, đã giúp hệ thống cây xanh sinh trưởng và phát triển ổn định trong các khu vực trồng bổ sung.

Tuy nhiên, trong quá trình trồng và phát triển cây xanh đô thị, vẫn còn tồn tại một số hạn chế và điều cần điều chỉnh. Trong giai đoạn 2021-2025, Hà Nội đã đề ra kế hoạch để khắc phục những vấn đề này. Trong quá khứ, thành phố đã trồng nhiều cây có đường kính lớn, dẫn đến việc bộ rễ chính của cây bị ảnh hưởng và phải sử dụng cọc chống. Tuy nhiên, một số đơn vị chưa xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến cọc chống, gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây. Ngoài ra, việc lựa chọn một số loài cây trồng chưa phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng cũng ảnh hưởng đến cảnh quan và mỹ quan đô thị.

Để quản lý và duy trì hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố, Hà Nội đã ban hành các quy định và quyết định phù hợp. Sở Xây dựng Hà Nội là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý hệ thống cây xanh đô thị, từ việc trồng mới cây xanh, quản lý, duy trì, chăm sóc, bảo tồn hệ thống cây xanh đô thị, công viên và vườn hoa cho đến cấp phép chặt hạ và dịch chuyển cây xanh đô thị. Các quận, huyện và thị xã cũng có trách nhiệm trồng mới cây xanh, quản lý, duy trì, chăm sóc, bảo tồn hệ thống cây xanh đô thị, công viên và vườn hoa theo phân cấp.

Đối với việc chặt hạ và trồng thay thế cây xanh bị chết, cây không phù hợp với cảnh quan và cây thuộc danh mục cấm trồng trong đô thị, Hà Nội đã thực hiện công việc này một cách thường xuyên và hằng năm. Tuy nhiên, việc trồng bổ sung và trồng thay thế cây xanh hiện hữu vẫn chưa được triển khai tổng thể. Trong giai đoạn 2021-2025, Hà Nội đã đề ra kế hoạch cải tạo hệ thống cây xanh hiện hữu bằng cách chặt hạ và trồng thay thế cây bị chết, cây nguy hiểm và cây không phù hợp với cảnh quan.

Trên cơ sở những công việc trên, Hà Nội sẽ lấy ý kiến phản biện của các tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học và người dân để lập phương án trồng thay thế cây bị chết và cây không phù hợp với cảnh quan. Thông tin về việc chặt hạ, dịch chuyển, trồng lại và chăm sóc hệ thống cây xanh cũng sẽ được công khai và thông báo rộng rãi để nhân dân hiểu và đồng thuận trước khi thực hiện.

Đến năm 2023, Hà Nội sẽ tiến hành chặt hạ, trồng bổ sung và trồng thay thế các cây bị chết, cây nguy hiểm, cây cong và các cây có nguy cơ gãy đổ không bảo đảm an toàn. Trong tương lai, Hà Nội sẽ tiếp tục lập phương án để khắc phục các vấn đề liên quan đến hệ thống cây xanh và thực hiện công việc này một cách tổng thể, để đảm bảo đồng thuận và sự quan tâm từ cộng đồng.

Hà Nội luôn đặt cây xanh là ưu tiên hàng đầu trong việc phát triển đô thị. Việc trồng cây xanh không chỉ mang lại những lợi ích về môi trường và cảnh quan đô thị mà còn tạo ra một môi trường sống tốt cho cư dân. Thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực để mang lại một Hà Nội xanh sạch và xanh tươi hơn trong tương lai.

Trân trọng cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *