Phi Điệp 5 Cánh Trắng

Phi Điệp 5 Cánh Trắng Võ Tòng, 5 Cánh Trắng Di Linh

Phi Điệp 5 Cánh Trắng Võ Tòng, 5 Cánh Trắng Di Linh

2,500,000 2,400,000

Cái tên nói nên tất cả, mặt hoa phi điệp 5 cánh trắng võ tòng thể hiện sự mạnh mẽ và đẳng cấp. Bạn là người yêu thích phi điệp đột biến, nếu đã xem qua mặt hoa 5 cánh trắng di linh này chắc chắc sẽ muốn sở hữu tức thời.

NỘI DUNG

Giá bán

Hiện tại giá giao động của mặt hoa phi điệp 5 cánh trắng võ tòng từ 2.300.000đ/ 1cm đến 3.000.000đ/ 1cm tuỳ theo lực của từng kie

Đặc điểm

Kie phi điệp đột biến 5 cánh trắng võ tòng có khả năng phát triển nhanh, làm kinh tế rất hiệu quả

Bảo hành

Phi điệp đột biến chúng tôi bán ra bảo hành đến lúc cây nở hoa.

Mặt hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *