Phi Điệp 5 Cánh Trắng

Phi Điệp 5 Cánh Trắng Thuý Tũn

Phi Điệp 5 Cánh Trắng Thuý Tũn

2,500,000 2,000,000Mặt hoa phi điệp đột biến 5 cánh trắng Thuý Tũn là một trong những mặt hoa đẹp, Thuý Tũn sở hữu mũi trắng, mắt xước 5 cánh trắng, nên giá trị luôn ổn định.

NỘI DUNG

Giá bán

Giá bán giao động từ 1,5tr đến 2tr/ 1cm tuỳ theo lực của từng kie

Đặc điểm

5 cánh trắng Thuý Tũn kế thừa sức sống mãnh liệt của phong lan rừng Tây Nguyên lên sức phát triển tốt, làm kinh tế hiệu quả cao.

Bảo hành

Là một mặt hoa đột biến lên 5ct Thuý Tũn cũng theo chế độ bảo hành đến lúc cây sổ hoa.

Mặt hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *