Phi Điệp 5 Cánh Trắng

Phi Điệp 5 Cánh Trắng Ngọc Lam Kinh

Phi Điệp 5 Cánh Trắng Ngọc Lam Kinh

11,000,000 10,000,000Cây 5 cánh trắng Ngọc Lam Kinh sở hữu bộ khuôn bông rất đẹp, cặp mắt phớt hồng và cặp mũi trắng hồng.

NỘI DUNG

Giá bán

Cây 5ct Ngọc Lam Kinh ít có người sở hữu lên giá sẽ tuỳ theo lực kie và đàm phán của người mua.

Đặc điểm

Phi điệp 5 cánh trắng Ngọc Lam Kinh có sức sống khoẻ mạnh và khả năng làm kinh tế cao kế thừa từ dòng thân thòng.

Bảo hành

Cây 5ct Ngọc Lam Kinh là cây đột biến lên luôn nằm trong chế độ bảo hành tuyệt đối đến lúc cây nở lại.

Mặt hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *