Phi Điệp 5 Cánh Trắng Phi Điệp Đột Biến Hoa

Phi Điệp 5 Cánh Trắng Mắt Trâu

Phi Điệp 5 Cánh Trắng Mắt Trâu

90,000,000 88,000,000

Là một mặt hoa cao cấp lên phi điệp 5 cánh trắng Mắt Trâu luôn là điểm nóng trong các cuộc giao dịch tiền tỷ từ những ngày đầu khai sinh.

NỘI DUNG

Giá bán

Với phi điệp 5 cánh trắng Mắt Trâu giá bán luôn ổn định từ 88tr đến 90tr/ 1cm, tuỳ theo lực của từng kie.

Đặc điểm

Khả năng phát triển nhanh, khoẻ mạnh. Giá trị kinh tế cao bởi mặt hoa đẹp nên luôn được giá mỗi khi giao dịch.

Bảo hành

Với dòng phi điệp đột biến nhất là 5 cánh trắng Mắt Trâu luôn nằm trong chế độ bảo hành tuyệt đối đến lúc cây nở hoa.

Mặt hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *