Tin Tức

Giao Dịch 1 Kie 5 Cánh Trắng Bảo Duy Trị Giá 1,2 Tỷ Đồng

Ngày 12/10/2019 Hội Trà Đá Hoà Bình đã chuyển nhượng 01 kie 5 cánh trắng Bảo Duy cho Vườn lan Hiển Oanh tại Hoà Bình.

Giao Dịch 1 Kie 5 Cánh Trắng Bảo Duy Trị Giá 1,2 Tỷ Đồng
Giao Dịch 1 Kie 5 Cánh Trắng Bảo Duy Trị Giá 1,2 Tỷ Đồng

Giao Dịch 1 Kie 5 Cánh Trắng Bảo Duy Trị Giá 1,2 Tỷ Đồng

Mặt hoa 5 cánh trắng Bảo Duy

Đại diện vườn lan Hiển Oanh giao tiền cho đại diện hội Trà Đá Hoà Bình

Đại diện hội Trà Đá Hoà Bình bàn giao cây 5 cánh trắng Bảo Duy cho vườn lan Hiển Oanh

Bà Oanh đại diện vườn lan Hiển Oanh phát biểu ý kiến

Công bố giao dịch cây 5 cánh trắng Bảo Duy trị giá 1.250.000.000đ. Hội trà đá Hoà Bình đã gia lộc cho vườn lan Hiển Oanh 50.000.000đ còn 1.200.000.000đ

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *