Tin Tức

Đất Trồng Cây Hàng Năm Là Gì

Đất trồng cây hàng năm là một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực nông nghiệp để chỉ loại đất được sử dụng để trồng cây trong một chu kỳ sản xuất kéo dài không quá một năm. Trên thực tế, đất trồng cây hàng năm có thể được chia thành hai nhóm chính là đất bằng trồng cây hàng năm khác và đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác.

NỘI DUNG

Đất trồng cây hàng năm khác là gì?

Theo quy định tại Thông tư 27/2018/TT-BTNMT, đất trồng cây hàng năm khác thuộc nhóm đất nông nghiệp và bao gồm đất bằng trồng cây hàng năm khác và đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác. Đất này được sử dụng để trồng các loại cây có chu kỳ sản xuất không quá 1 năm, bao gồm cả cây lưu gốc để thu hoạch trong thời gian không quá 5 năm và trường hợp trồng cây hàng năm theo chế độ canh tác không thường xuyên theo chu kỳ.

Cụ thể, đất trồng cây hàng năm khác là đất được sử dụng để trồng cây hàng năm không phải là lúa, ví dụ như cây rau, cây dược liệu, mía, đay, gai, cói, sả, dâu tằm và đất trồng cỏ hoặc cỏ tự nhiên đã được cải tạo để chăn nuôi gia súc.

Ký hiệu đất trồng cây hàng năm khác là gì?

Khi đọc bản đồ địa chính trong Sổ đỏ, việc nhận biết chính xác ký hiệu đất trồng cây hàng năm khác là vấn đề được nhiều người quan tâm. Theo quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BTNMT, ký hiệu đất trồng cây hàng năm khác được sử dụng là “HNK”.

Đất trồng cây hàng năm khác ký hiệu là gì

Phân loại đất trồng cây hàng năm khác

Đất trồng cây hàng năm khác được chia thành hai loại chính: đất bằng trồng cây hàng năm khác và đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác. Đất bằng trồng cây hàng năm khác là đất bằng phẳng trong đồng bằng, thung lũng, cao nguyên dùng để trồng cây hàng năm khác. Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác là đất trồng cây hàng năm khác trên sườn đồi, núi dốc, bao gồm cả trường hợp trồng cây hàng năm khác không thường xuyên theo chu kỳ.

Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm khác bao nhiêu?

Theo Luật Đất đai 2013, hạn mức giao đất trồng cây hàng năm khác được quy định như sau:

  • Không quá 3ha đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Không quá 2ha đối với những khu vực khác.
  • Trong trường hợp cá nhân, hộ gia đình được giao nhiều loại đất khác nhau, tổng mức giao đất không được quá 5ha.
  • Đối với diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ngoài xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, hộ gia đình, cá nhân được tiếp tục sử dụng đất. Nếu đất được giao không thu tiền sử dụng đất, diện tích này cũng được tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp của mỗi hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm khác bao lâu?

Theo Luật Đất đai 2013, đất trồng cây hàng năm khác thuộc nhóm đất nông nghiệp, do đó có thời hạn sử dụng. Cụ thể như sau:

  • Đối với cá nhân, hộ gia đình được Nhà nước giao đất và công nhận quyền sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất là 50 năm. Nếu có nhu cầu, thời hạn sử dụng đất có thể được gia hạn thêm 50 năm.
  • Đối với cá nhân, hộ gia đình được Nhà nước cho thuê đất, thời hạn sử dụng tối đa là 50 năm. Khi hết thời hạn thuê đất, nếu có nhu cầu, có thể được xem xét tiếp tục cho thuê.

Đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất, cần lưu ý:

  • Đối với đất dùng để trực tiếp sản xuất nông nghiệp, không cần thủ tục gia hạn.
  • Đối với đất do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng đất nông nghiệp cho các mục đích khác nhau, thời hạn sử dụng đất phải được gia hạn khi hết hạn.

Trên đây là thông tin về đất trồng cây hàng năm khác. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề hay câu hỏi nào liên quan, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và giải đáp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *