Tin Tức

Đất Ruộng Trồng được Cây Gì

Đất ruộng sản xuất là loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp và có ký hiệu là RSX. Theo thông tư 27/2018/TT-BTNMT, đất ruộng sản xuất phục vụ cho các mục đích như cung cấp lâm sản, sản xuất kinh doanh lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí và cung ứng dịch vụ môi trường rừng.

Có ba loại đất ruộng sản xuất:

 1. Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên (RSN).
 2. Đất có rừng sản xuất là rừng trồng (RST).
 3. Đất đang được sử dụng để bảo vệ, phát triển rừng sản xuất (RSM).

NỘI DUNG

Đất Rừng Sản Xuất được Trồng Cây Gì?

Đất ruộng sản xuất được sử dụng chủ yếu cho mục đích sản xuất, kinh doanh lâm, nông, ngư nghiệp, du lịch, nghỉ dưỡng và các mục đích khác. Cụ thể:

 • Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên bao gồm:

  • Đất có rừng sản xuất đạt tiêu chuẩn rừng tự nhiên, có sẵn trong tự nhiên hoặc phục hồi bằng tái sinh tự nhiên hoặc tái sinh có trồng bổ sung.
  • Diện tích có các công trình như vườn ươm, đường lâm nghiệp, khu nghiên cứu thực nghiệm, công trình phòng trừ sâu bệnh hại rừng và các công trình phục vụ cho phòng chống cháy rừng.
 • Đất có rừng sản xuất là rừng trồng gồm:

  • Đất có rừng sản xuất đạt tiêu chuẩn rừng trồng, được hình thành do con người trồng mới trên đất chưa có rừng, cải tạo rừng tự nhiên, trồng lại hoặc tái sinh sau khai thác rừng trồng.
  • Diện tích có các công trình như vườn ươm, đường lâm nghiệp, khu nghiên cứu thực nghiệm, công trình phòng trừ sâu bệnh hại rừng.
 • Đất đang được sử dụng để phát triển rừng sản xuất:

  • Diện tích đất đã được giao, cho thuê sử dụng vào mục đích rừng sản xuất và đã, đang được trồng rừng hoặc đang trong giai đoạn khoanh nuôi tái sinh tự nhiên hoặc khoanh nuôi tái sinh có kết hợp trồng bổ sung cây lâm nghiệp.

Cây được trồng trên đất ruộng sản xuất là các loại cây lấy gỗ, lâm sản và đặc sản rừng, kết hợp phòng hộ và bảo vệ môi trường sinh thái. Ví dụ: cây bạch đàn, cây keo lá tràm, cây gỗ sưa, cây gỗ cẩm lai, cây gỗ mường đen.

Đất Rừng Sản Xuất có Được Trồng Cây Ăn Quả không?

Cây ăn quả là loại cây dùng để ăn tươi hoặc chế biến như bưởi, mận, mơ, cam, chôm chôm, măng cụt, vải, xoài, nhãn, sầu riêng,… Thường thì cây ăn quả được trồng trên đất trồng cây lâu năm, tức là đất trồng cây mà cây được trồng một lần, sinh trưởng và thu hoạch trong nhiều năm.

Theo quy định tại Nghị định 156/2018/NĐ-CP, đất chưa có rừng được trồng cây nông nghiệp, cây công nghiệp, cây ăn quả với cây rừng trên diện tích được giao, được cho thuê. Tuy nhiên, không được chăn thả gia súc, gia cầm, vật nuôi trên diện tích mới trồng rừng đang trong giai đoạn chăm sóc.

Vì vậy, cây ăn quả là loại cây trồng trên đất trồng cây lâu năm. Trường hợp sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp trong rừng sản xuất đối với đất chưa có rừng thì được phép trồng cây ăn quả với cây rừng trên diện tích được giao, được cho thuê. Ngoài trường hợp này, không được phép trồng cây ăn quả trên đất ruộng sản xuất.

Nếu có nhu cầu trồng cây ăn quả, người sử dụng đất cần làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất ruộng sản xuất sang mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp. Việc chuyển mục đích sử dụng đất phải được Ủy ban nhân dân cấp huyện/tỉnh cho phép.

Đó là những giải đáp về đất ruộng trồng được cây gì và cây ăn quả có được trồng trên đất ruộng sản xuất hay không. Nếu còn bất kỳ vấn đề nào khác, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và giải đáp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *