Tin Tức

Các Loại Cây Trồng ở Lâm đồng

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định trợ giá 11 loại giống cây trồng năm 2016. Trong đó, cây giống dâu tằm (hom S7-CB và cây S7-CB, VA-201) có mức trợ giá thấp nhất (240 đồng/cây); 5 loại cây bơ ghép, sầu riêng (Monthoong, Ri-6, cơm vàng hạt lép), măng cụt, mắc ca ghép, chôm chôm Thái… với mức trợ giá cao nhất (từ 21.000 đồng đến 25.600 đồng/cây). 5 loại cây trợ giá còn lại gồm: cà phê (robusta thực sinh, catimor, ghép cao sản), điều cao sản (PN1, AB29, AB0508, MH4/5, MH5/4), chè hạt, mít nghệ cao sản và chuối nhân mô… được trợ giá từ 1.000 đồng đến 16.000 đồng/cây.

Mức trợ giá được phân bổ nêu trên theo mật độ trồng chuẩn trên mỗi hecta tương ứng với 11 loại cây trồng và đã bao gồm toàn bộ chi phí vận chuyển, bốc xếp, hao hụt… để giao trực tiếp đến từng hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã. Riêng các hộ cận nghèo, hộ nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng trợ giá bằng 100% mức giá bán lẻ tối đa theo quy định.

Lâm đồng

Nguồn: baolamdong.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *